โครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ
ตาม พ.ร.บ ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ผู้ประสงค์จะเป็นผู้แสดงความสามารถ ให้ลงทะเบียนขอมีบัตรได้ที่ สนง. พมจ. และ ศคพ. กทม. กรม พส. จึงได้กำหนดแผนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี และการแสดง เพื่อให้ผู้แสดงความสามารถได้รับการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับการแสดงให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน สู่มืออาชีพ อันส่งผลต่อการมีรายได้ มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อ่านเพิ่ม

สมัครโครงการพัฒนา
ผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ (Smart on Street)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ข่าวกิจกรรม

พส. ชู Smart On Street สานฝัน เสริมพลัง และยกระดับ...
พส. ชู Smart On Street สานฝัน เสริมพลัง และยกระดับผู้แสดงความสามารถ สู่การเป็นผู้แสดงมืออาชีพ
อ่านเพิ่ม
พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ...
พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ (Smart on street) รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4
อ่านเพิ่ม
ขั้นตอนขอรับบัตรผู้แสดงความสามารถ
สำหรับผู้ที่สนใจอยากขอรับบัตรผู้แสดงความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
อ่านเพิ่ม
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมการเป็น...
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถ...
อ่านเพิ่ม
โครงการ Smart on street ยกระดับผู้แสดงความสามารถ
โครงการ Smart on street ยกระดับผู้แสดงความสามารถสู่การเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และมีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ...
อ่านเพิ่ม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญชวนผู้ที่มีบัตรแสดงความ...
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญชวนผู้ที่มีบัตรแสดงความสามารถในที่สาธารณะ เข้าร่วมงานอบรบ และประกวดชิงเงินรางวัล...
อ่านเพิ่ม
ประกาศการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมการเป็น...
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถ...
อ่านเพิ่ม
พส. จัดงานแถลงข่าว เดินหน้าโครงการ Smart on Street
ยกระดับ “ผู้แสดงความสามารถ” พัฒนาศักยภาพพร้อมก้าวสู่มืออาชีพ เปิดรับสมัคร 10-30 เมษายน 62 ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกจังหวัด...
อ่านเพิ่ม

ปฎิทินกิจกรรม

9
เม.ย. 62
งานแถลงข่าว
โครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ (Smart On Street)
3-7
มิ.ย. 62
การอบรมและคัดเลือกผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ (นครราชสีมา)
การเป็นผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพจำนวน 5 วัน 4 คืน
24-28
มิ.ย. 62
การอบรมและคัดเลือกผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ (กรุงเทพฯ)
การเป็นผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพจำนวน 5 วัน 4 คืน
w,h